Beslissing op bezwaar POP3 subsidie jonge landbouwers 2016

Datum besluit: 8 september 2020


Gedeputeerde Staten hebben het bezwaar van een jonge landbouwer ongegrond verklaard. De jonge landbouwer maakte bezwaar tegen de vaststelling op € 0,- van de verleende POP3 subsidie voor jonge landbouwers. De subsidie was op € 0,- vastgesteld omdat de gesubsidieerde investering buiten de projectperiode is geleverd en in gebruik is genomen. Daarmee is niet voldaan aan de subsidieverplichtingen.

Type besluit: GS-vergadering