Besluit tot vaststellen van de Legesverordening infrastructuur Zuid-Holland 2021

Datum besluit: 8 september 2020


Per 1 januari 2021 heeft de provincie Zuid-Holland een Legesverordening Infrastructuur ingevoerd. Indien er een beschikking wordt aangevraagd bij de Dienst Beheer Infrastructuur van de provincie Zuid-Holland, zal er vanaf 1 januari 2021 leges worden geheven. De behandeling van de aanvraag van een beschikking is een verstrekking van een dienst door de provincie Zuid-Holland. Voor de verstrekking van deze dienst mogen leges worden geheven. De hoogte van de leges bedragen maximaal de kosten die de provincie Zuid-Holland heeft om de aanvragen te behandelen.

Type besluit: GS-vergadering