Aanleg van een combi-wachtplaats aan de noordoostzijde van de Broekvelderbrug te Bodegraven in de Oude Rijn (vaarwegtraject 8)

Datum besluit: 19 januari 2021


Het afgelopen jaar heeft de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) het project “Nautische voorzieningen vaarwegtrajecten 1 t/m 9” voorbereid en uitgevoerd. Het laatste deelproject betreft de aanleg van gecombineerde wachtplaatsen aan weerszijden van de Broekvelderbrug te Bodegraven in de Oude Rijn. Een gecombineerde wachtplaats (combi-wachtplaats) is een wachtplaats waaraan grote schepen langer dan 20 m (beroepsvaart) en kleine schepen korter dan 20 m (recreatievaart) tijdelijk kunnen afmeren totdat een beweegbare brug wordt geopend voor doorvaart. Een wachtplaats is geen aanlegplaats en afmeren voor langere tijd is dan ook verboden. Op dit deel van de Oude Rijn is nog maar weinig beroepsvaart in de vorm van binnenvaartschepen, maar in het recreatie-vaarseizoen (van april t/m oktober) wel grote varende vakantieschepen. Tevens is er in het recreatie-vaarseizoen veel pleziervaart. Dit deel van de Oude Rijn kent ook veel verhuurbedrijven die sloepjes en motorkruisers verhuren. De Broekvelderbrug is de laatste beweegbare brug van de provincie die nog geen wachtplaatsen aan beide zijden van de brug voor de scheepvaart had.

Type besluit: GS-vergadering