Akkoord over PZH-wal bij Vlietland

Datum besluit: 12 januari 2021


GS hebben een brief van Recreatiecentrum Vlietland ontvangen met daarin de bevestiging dat zij akkoord is met de hoogte en de locatie van een 3,0 meter hoge grondwal langs de A4 bij Vlietland. GS bedanken Recreatiecentrum Vlietland voor de aan GS gezonden brief met de bevestiging van deze afspraken.

Type besluit: GS-vergadering