Beantwoording Statenvragen 3695 DENK m.b.t. arbeidsdiscriminatie

Datum besluit: 12 januari 2021


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van schriftelijke vragen van de fractie van DENK met betrekking tot arbeidsdiscriminatie vastgesteld. In de beantwoording wordt ingegaan hoe de provincie omgaat met arbeidsdiscriminatie en de wijze waarop dit wordt meegenomen bij aanbestedingen.

Type besluit: GS-vergadering