Beantwoording statenvragen 3698 fracties CDA en VVD - Toevoegen stikstof natuur

Datum besluit: 12 januari 2020


Vanuit Provinciale Staten hebben de partijen CDA en VVD schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een rapport, gepubliceerd door Stichting Agrifacts, over het toevoegen van natuur met betrekking tot het stikstofdossier. In de beantwoording van deze vragen leggen wij uit dat natuur niet statisch is. Om behoud en beheer van natuur passend te houden, vinden er standaard actualisaties van de rekenprogramma's en modellen in Aerius plaats. Nieuwe inzichten zullen altijd tot aanpassingen leiden, met een andere uitkomst als gevolg. Terrein beherende organisaties hebben hier geen gezag over.

Type besluit: GS-vergadering