Besluit tot wijziging Openstellingsbesluit POP3 LEADER lopende kosten Zuid-Holland 2016

Datum besluit: 12 januari 2021


Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld dat de Lokale Actiegroepen van de LEADER-gebieden Holland Rijnland en Polders met Waarden in de periode tot en met 1 april 2023 de mogelijkheid hebben om subsidie te ontvangen voor de uitvoering van het LEADER-programma. De reden voor de verlenging is de POP3+ periode, de verlenging van het POP3 in afwachting van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). LEADER is onderdeel van het POP3. Met POP3 geeft Nederland invulling aan het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Europa investeert in zijn platteland.

Type besluit: GS-vergadering