Bijdrage PZH aan reconstructie Grote Kruising Krimpen

Datum besluit: 19 januari 2021


De Grote Kruising in Krimpen aan den IJssel wordt de komende jaren gereconstrueerd. Als medebeheerder van de kruising draagt de provincie Zuid-Holland 2.8 mln euro bij in de reconstructiekosten. Naast de reconstructie worden de komende jaren op de Algeracorridor diverse maatregelen getroffen om de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard te verbeteren. Dit gebeurt in het kader van de Korte Termijnaanpak van de Algeracorridor. Deze plannen zijn in het reconstructievoorstel verwerkt. De kruising blijft ook in de toekomst in eigendom en beheer bij de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Type besluit: GS-vergadering