Centrumregeling Limessamenwerking UNESCO Werelderfgoed

Datum besluit: 12 januari 2021


Gewijzigd Statenvoorstel Limes Centrumregeling met besluitnummer PZH-2021-763596924 met de wijziging van de ingangsdatum van de Centrumregeling na goedkeuring van de Staten.

Type besluit: GS-vergadering