Recreatieve routestructuren

Datum besluit: 12 januari 2021


Gedeputeerde Staten sturen een brief aan Provinciale Staten waarin ze aangeven gezamenlijk met de stakeholders voor recreatieve routestructuren een platform te gaan oprichten. Dit platform kan zich richten op het delen van kennis, het bespreken van knelpunten en gezamenlijk zoeken naar oplossingen, het uitwisselen van ideeën en wensen voor verdere ontwikkelingen en het bespreken en afspreken van de aanpak daarvan.

Type besluit: GS-vergadering