Beantwoording statenvragen 3700 Gezonde bomen uit Estland belanden in Nederlandse verbrandingsovens

Datum besluit: 19 januari 2021


De fractie van de PVV in Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS over een publicatie van het radioprogramma Argos, waarin de herkomst van biogrondstoffen uit Estland is behandeld. GS hebben deze vragen beantwoord. Het college geeft aan dat niet door de provincie wordt bijgehouden wat exact de herkomst is van de biomassa die in biomassacentrales wordt (mee-) gestookt en of dat pellets betreft die zijn geproduceerd uit hele bomen. Het college geeft daarnaast aan dat zij zich aansluit bij de ontwikkeling van het duurzaamheidskader en de regelgeving die daaruit volgt zoals dit door de Rijksoverheid is ingezet.

Type besluit: GS-vergadering