Beantwoording Statenvragen 3705 van VVD m.b.t. Extra verkeersoverlast verwacht rondom Boskoop

Datum besluit: 19 januari 2021


Door de VVD zijn schriftelijke vragen gesteld (nr. 3705) over de te verwachten verkeersontwikkelingen rondom Boskoop bij realisatie van een distributiecentrum op bedrijventerrein Steekterpoort II in Alphen aan den Rijn. Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van deze vragen vastgesteld.

Type besluit: GS-vergadering