Beantwoording Statenvragen 3706 Het is niet te laat Oproep voor een eerlijke en duurzame verdeling van de GLS

Datum besluit: 19 januari 2021


Gedeputeerde Staten hebben antwoord gegeven op vragen van de PvdA, D'66, GroenLinks, SP, 50PLUS en  PvdD met betrekking tot de oproep voor een eerlijke en duurzame verdeling van de middelen van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Type besluit: GS-vergadering