Beantwoording Statenvragen 3707 PvdD vervolgvragen kustbebouwing bij Kijkduin

Datum besluit: 19 januari 2021


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de beantwoording vastgesteld van Statenvragen 3707 van de Partij van de Dieren over strandbebouwing bij Kijkduin. De Partij van de Dieren had in het bijzonder vragen over de verleende permanente vergunningen voor de 40 strandhuisjes bij Kijkduin, gemeente Den Haag, die tot nu toe tijdelijk waren vergund voor een periode van 5 jaar.

Type besluit: GS-vergadering