Beantwoording Statenvragen CU & SGP 3708 Vraagtekens bij (milieu) afbraak windmolens

Datum besluit: 19 januari 2021


Gedeputeerde Staten hebben de beantwoording van schriftelijke Statenvragen 3708 van de CU&SGP met betrekking tot 'Vraagtekens bij (milieu) afbraak windmolens' vastgesteld. Binnen het veld van windenergie is er steeds meer aandacht voor het vraagstuk circulariteit, waaronder wat te doen met de materialen na ontmanteling van windturbines, maar ook vanuit wat er al kan aan de voorkant van windenergie, bij het ontwerpproces. De provincie sluit zich hiervoor onder meer aan bij netwerken en onderzoekstrajecten. Ook in het kader van het RES-proces en in de uitwerking hierna groeit de aandacht hiervoor wat de energieopweksystemen betreft.

Type besluit: GS-vergadering