Beslissing op bezwaar POP3 subsidie jonge landbouwer ‘Zonnepanelen jz6’

Datum besluit: 19 januari 2021


Een jonge landbouwer heeft bezwaar gemaakt omdat zijn POP3 subsidie voor jonge landbouwers op € 0,00 was vastgesteld. De investering waarvoor de subsidie was verleend, bleek namelijk al gedaan voor de subsidieaanvraag was ingediend. Hiermee is niet voldaan aan de voorwaarden. Het bezwaar is ongegrond verklaard.

Type besluit: GS-vergadering