Besluit subsidieplafonds 2021 diverse subsidieregelingen woningbouw Zuid-Holland

Datum besluit: 19 januari 2021


De vraag naar betaalbare woningbouw is groot in Zuid-Holland. Daarom zullen GS in maart 2021 vier nieuwe subsidieregelingen vaststellen om de planvorming en bouw van betaalbare woningbouw te versnellen. GS stellen aan PS voor om de subsidieplafonds 2021 vast te stellen voor de Subsidieregeling sociale woningbouw Holland Rijnland Zuid-Holland, Subsidieregeling sociale woningbouw Haaglanden Zuid-Holland, Subsidieregeling knelpuntenpot sociale huur en middenhuur Zuid-Holland, Subsidieregeling Vliegende Brigade Zuid-Holland en verhoging van het subsidieplafond Subsidieregeling spreiding sociale woningbouw regio Rotterdam Zuid-Holland. Naar verwachting zullen PS op 10 maart 2021 de plafonds vaststellen, zodat de nieuwe subsidieregelingen in april in werking kunnen treden.

Type besluit: GS-vergadering