Bestuursovereenkomsten CVV Midden-Holland (GroeneHartHopper) + CVV Regiotaxi Holland Rijnland

Datum besluit: 19 januari 1993


Voor de uitvoering van het collectief vraagafhankelijk vervoer vanaf 1 januari 2021 wordt vanwege gewijzigde subsidierelatie en conform de Subsidie regeling mobiliteit Zuid-Holland 2017, nieuwe bestuursovereenkomsten aangegaan tussen de provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda (voor CVV Midden Holland) en tussen de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland (voor Regiotaxi Holland Rijnland). Beide overeenkomsten hebben een doorlooptijd tot 1 januari 2025.

Type besluit: GS-vergadering