Evaluatie participatie Omgevingsbeleid 2019-2020

Datum besluit: 19 januari 2021


In 2019 en 2020 zijn er aanpassingen gedaan aan het Omgevingsbeleid van de provincie. Op verzoek van Provinciale Staten is er een evaluatie verricht op de mate waarin participatie in dit proces is betrokken. Deze evaluatie wordt nu ter kennisname aan Provinciale Staten aangeboden.

Type besluit: GS-vergadering