GS-brief over consequenties lockdown

Datum besluit: 19 januari 2021


De maatregelen die van kracht zijn inzake Covid-19 raken ook de provinciale organisatie en daarmee mogelijk ook het realiseren van provinciaal beleid. Met deze brief worden leden van Provinciale Staten daarover geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering