Onderzoeken huisvesting arbeidsmigranten en derde gemeente voor experiment

Datum besluit: 19 januari 2021


Over huisvesting van arbeidsmigranten binnen Zuid-Holland zijn vier rapporten verschenen. De uitgevoerde onderzoeken geven inzicht in de aantallen arbeidsmigranten binnen de provincie en de trends in de ontwikkeling van de aantallen arbeidsmigranten in de nabije toekomst. Daarnaast bevatten de onderzoeken aanbevelingen over een betere registratie van arbeidsmigranten en over hoe gemeenten en regio’s beleid voor een betere huisvesting van arbeidsmigranten kunnen ontwikkelen. De rapporten zijn gedeeld met gemeenten en Provinciale Staten.

Type besluit: GS-vergadering