Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest en Uitvoeringsovereenkomst met provincie Zeeland

Datum besluit: 19 januari 2021


De provincie Zuid-Holland wil een transitie naar een energie efficiënte samenleving, waarbij op termijn grotendeels duurzaam en CO2- neutraal kan worden voorzien in de energiebehoefte. Elektrisch vervoer is één van de manieren om de CO2-uitstoot te verminderen. Voldoende laadinfrastructuur is hiervoor een randvoorwaarde. Het ontwikkelen van een slim, dekkend, toegankelijk en betaalbaar laadnetwerk is een enorme opgave die impact heeft op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte. Daarom hebben de provincies Zeeland en Zuid-Holland een Regionale Aanpak Laadinfrastructuur Zuidwest opgesteld waarin activiteiten zijn opgenomen om gemeenten te ondersteunen bij de uitrol van laadinfrastructuur. Om de werkafspraken tussen de provincies vast te leggen is een Uitvoeringsovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over o.a. taken en verantwoordelijkheden, financiën en opdrachtverlening.

Type besluit: GS-vergadering