Voortgangsbrief Digitale Economie 2021

Datum besluit: 19 januari 2021


In deze jaarlijkse voortgangsbrief Digitale Economie wordt een update gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de vier sporen van het programma Digitale Economie. Deze sporen zijn: Digitale Connectiviteit (5G en glasvezel), Digitale Innovatie (AI, MKB, Quantum, Smart City) Digitale Kennis en Vaardigheden (Human Capital, MKB werkplaatsen) en het spoor Cybersecurity. Voor elk spoor worden de recente ontwikkelingen op dat thema beschreven evenals de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2021. Ook wordt er kort aandacht besteed aan Nationaal en Europees digitaliseringsbeleid.

Type besluit: GS-vergadering