Beantwoording schriftelijke vragen nr. 3699 50PLUS - Rivierkreeft

Datum besluit: 26 januari 2021


Door menselijk handelen, bewust of onbewust, komen er regelmatig uitheemse dier- en plantensoorten in de Nederlandse natuur terecht. We noemen dat exoten. Sommige soorten kunnen een serieuze bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit. We spreken dan over invasieve exoten. De fractie van de 50PLUS heeft enkele vragen gesteld over de aanpak van uitheemse rivierkreeften. De verantwoordelijkheid ten aanzien voor het bestrijden van de door de EU aangewezen invasieve exoten is door het Rijk in 2018 ten algemene aan provincies overgedragen. Bij deze overdracht van verantwoordelijkheid voor het bestrijden van door de EU aangewezen invasieve exoten is een uitzondering gemaakt voor onder andere uitheemse rivierkreeften. De aanpak van uitheemse rivierkreeften is niet overgedragen aan de provincies maar ligt bij het Rijk.

Type besluit: GS-vergadering