Beantwoording Statenvragen 3702 Aanvullingsregeling (vliegtuig) geluid, omgevingswet

Datum besluit: 26 januari 2021


Op 10 december 2020 heeft D66 Statenvragen gesteld over de aangescherpte rekenregels voor de cumulatie van vliegtuiggeluid en de gevolgen hiervan voor de woningbouwprojecten binnen de geluidcontouren van Schiphol. Gedeputeerde Staten benadrukken dat alle woningbouwplannen voldoen aan de regels en normen voor vliegtuiggeluid. Ook stelde D66 vragen over de geluidkwaliteit van de nieuwe woningbouwlocatie Valkenburg. Gedeputeerde Staten melden dat deze locatie buiten de contouren van Schiphol ligt. Ook voor de andere geluidbronnen (wegverkeer) voldoet deze locatie aan de normen. De gemeente Katwijk heeft in het concept Milieu Effect Rapport (aanvullende) maatregelen voorgesteld om de geluidsbelasting voor de nieuwe bewoners zo veel mogelijk te beperken.

Type besluit: GS-vergadering