Beantwoording Statenvragen 3710 CU-SGP GL SP en DENK o.a. proces Windpark Spui

Datum besluit: 26 januari 2021


De fracties van CU/SGP, GroenLinks, SP en DENK hebben vragen gesteld over geluidsoverlast en de effecten op gezondheid bij windparken. Dit met het oog op de bouw van meer windparken in de toekomst. Gedeputeerde Staten (GS) geven in de beantwoording aan dat de klachten over geluidsoverlast bij windpark Spui voor de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid aanleiding was voor diverse geluidsonderzoeken. Deze onderzoeken bevestigen dat het windpark binnen de wettelijke normen geëxploiteerd wordt, wat niet wil zeggen dat mensen geen overlast ervaren. GS geven verder inzicht in de gezondheidseffecten van windparken die nu bekend zijn en een overzicht van de belangrijkste onderzoeken die lopen naar gezondheid bij windparken. Tot slot komt ook de rol van de Veiligheidsregio's bij de ontwikkeling van windenergie aan bod in de beantwoording.

Type besluit: GS-vergadering