Beantwoording Statenvragen 3711 Ontwikkelingen Waterbus Drechtsteden

Datum besluit: 26 januari 2021


De Statenleden van de Breevaart, van Aelst en van Hunnik stelden GS vragen over de aanpassing van de dienstregeling van de Waterbus in 2021. De Rijksoverheid vergoedt met de Beschikbaarheidsvergoeding OV slechts 95% van de exploitatiekosten. De overige 5% wordt ingevuld door minder OV-ritten en afvaarten. Gedeputeerde Staten vinden dat ritten met weinig reizigers mogen worden opgeheven als alle dorpen bereikbaar blijven met openbaar vervoer en reizigers een redelijk alternatief hebben. Met de regio Drechtsteden, de huidige en nieuwe exploitant van de Waterbus is deze dienstregeling gemaakt. Dankzij geld van de regio en de nieuwe vervoerder blijft de Waterbus in 2021 overal varen. De spitsdienst 201 wordt opgeheven omdat er te weinig reizigers zijn. Daldienst 202 vaart minder vaak en alleen tussen Rotterdam en Kinderdijk; dit kan omdat minder toeristen worden verwacht. Reizigers naar Kinderdijk kunnen de Waterbus blijven gebruiken, maar moeten in Ridderkerk overstappen op het Driehoeksveer.

Type besluit: GS-vergadering