Beantwoording Statenvragen 3715 Mobiliteitsmaatregelen noordelijke duin- en bollenstreek

Datum besluit: 26 januari 2021


Op 10 november 2020 hebben Gedeputeerde Staten het plan van aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek’ vastgesteld (PZH-2020-754160991) en voorgelegd aan Provinciale Staten met het verzoek om in te stemmen. Het plan van aanpak ‘Mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek’(versie d.d. 26 oktober 2020) beschrijft de uitvoering van de vervolgstudie naar multimodale korte en (middel)lange termijn oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in de noordelijke Duin- en Bollenstreek. De fractie 50PLUS heeft naar aanleiding hiervan op 12 januari 2021 Statenvragen gesteld.

Type besluit: GS-vergadering