Position paper Internationaal Spoorvervoer - INTERNATIONAAL SPOORAGENDA ZUID-HOLLAND

Datum besluit: 26 januari 2021


De position paper Internationaal Spoorvervoer: INTERNATIONAAL SPOORAGENDA ZUID-HOLLAND vormt het bestuurlijke vertrekpunt voor regionale of landelijke trajecten die gericht zijn op het spoorvervoer tussen de Zuidelijke Randstad en Duitsland. De position paper bevat enkele speerpunten die voor de provincie van belang zijn. Deze speerpunten geven de focus waar de provincie op zal letten bij trajecten rond internationaal spoorvervoer. De position paper geeft een denkrichting mee voor mogelijke uitkomsten, maar loopt hier niet op vooruit. Het document is bedoeld voor intern gebruik en voor de afstemming met andere partijen.

Type besluit: GS-vergadering