Vaststellen Uitvoeringsprotocol Telecom Provincie Zuid-Holland

Datum besluit: 26 januari 2021


Vanwege bevolkingsgroei, digitalisering en nieuwbouw (infrastructuur) is het steeds vaker noodzakelijk om telecom in de ondergrond te verleggen. Om dit verleggingsproces te versoepelen en mogelijke risico’s rond verleggingen te beperken, hebben de provincie Zuid-Holland en de directies van KPN en VodafoneZiggo (proces)afspraken met elkaar gemaakt. Elke fase van het proces is in het Uitvoeringsprotocol Telecom provincie Zuid-Holland zorgvuldig beschreven. Van goed voorbereid vooroverleg tot het voorkomen van geschillen. En zo mogelijk het voorkomen van verleggingen van (bijzondere) telecomkabels. Met de ondertekening van het Uitvoeringsprotocol Telecom is niet alleen afgesproken dat partijen werken volgens dit Uitvoeringsprotocol maar is ook het belang van tijdige samenwerking bekrachtigd.

Type besluit: GS-vergadering