Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet vierde kwartaal 2020

Datum besluit: 26 januari 2021


Op 30 juni 2020 is door Gedeputeerde Staten het geactualiseerde Invoeringsplan Omgevingswet vastgesteld. Hierbij is besloten elk kwartaal een voortgangsrapportage te doen. Dit is de rapportage van het vierde kwartaal.

Type besluit: GS-vergadering