Amendement 648 VVD - Versnelling toepassing mest met gereduceerd fosfaatgehalte

Datum besluit: 5 januari 2021


Op 14 november 2018 is door Provinciale Staten amendement 648 aangenomen over de versnelde toepassing van mest met een gereduceerd fosfaatgehalte. Er is verkennend onderzoek uitgevoerd naar de fosfaatkringloop in Zuid-Holland. Als vervolg hierop wordt middels inventarisatie naar lopende onderzoeken en aanvullende pilots nader onderzocht wat nodig is voor een goede bodemvruchtbaarheid. Hierbij is aandacht voor welke bodemverbeteraars voor welke teelten en ondergronden een positieve bijdrage leveren.

Type besluit: GS-vergadering