Brief aan gemeente Zuidplas m.b.t. besteding restant financiële middelen Zuidplaspolder

Datum besluit: 5 januari 2021


Gedeputeerde Staten hebben besloten de resterende financiële middelen (€ 4 miljoen), die zijn bedoeld voor de Zuidplaspolder, te labelen voor duurzame woningbouw in het middengebied van de Zuidplaspolder.

Type besluit: GS-vergadering