Statenvragen 3696 D66 veranderde vervoersbehoefte

Datum besluit: 5 januari 2021


Gedeputeerde Staten hebben antwoord gegeven op de vragen van D66 over de effecten van de Corona-crisis op mobiliteit. Zij hebben daarbij aangegeven dat op basis van studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteit (KIM) zij vooralsnog geen verschuivingen zien in het PZI en ook geen aanleiding om een nieuwe netwerkanalyse te doen. De komende jaren zal rekening worden gehouden met effecten bij de programmering van infrastructuurprojecten en in het aanbod van het openbaar vervoer.

Type besluit: GS-vergadering