Statenvragen 3697 CDA Tuin van Hofwijck binnen MIRT-verkenning CID-Binckhorst

Datum besluit: 5 januari 2021


De provincie Zuid-Holland is een van de initiatiefnemers van de MIRT-verkenning CID-Binckhorst, aangaande een hoogwaardig openbaar vervoerverbinding tussen Den Haag CS en station Voorburg. Dat kan zowel een hoogwaardige bus-, tram- als lightrailverbinding zijn. Er is sprake van een mogelijke doortrekking in de toekomst, richting Zoetermeer. De tuin van Hofwijck is cultureel erfgoed en ligt langs het mogelijk toekomstige tracé. Er zijn Statenvragen gesteld hoe er om wordt gegaan met dit cultuurhistorisch erfgoed. Deze Statenvragen gaan zowel over betrokkenheid van de provincie als over het proces en hoe de cultuurhistorische waarde wordt gewaarborgd. GS beantwoorden hiermee deze Statenvragen.

Type besluit: GS-vergadering