Voortgangsrapportage Warmte november-december 2020

Datum besluit: 5 januari 2021


Gedeputeerde Staten hebben op 11 juni 2019, afgesproken met Provinciale Staten dat zij maandelijks rapporteren over de ontwikkelingen in dit dossier. Het betreft hier de voortgangsrapportage Warmte - november/december 2020.

Type besluit: GS-vergadering