Interbestuurlijk toezicht aanvullende info domein monumenten en archeologie

Datum besluit: 12 april 2021


Ter aanvulling op het GS-besluit 'Voornemen vernieuwing bestuursovereenkomst Interbestuurlijk toezicht (IBT) 2022' wordt aanvullende informatie aan PS verzonden over het domein monumentenzorg en archeologie in de vorm van een GS-brief waarin een overzicht is opgenomen van de huidige activiteiten binnen dit domein.

Type besluit: GS-vergadering