Ondertekening Intentieverklaring OSKA Koeling Gebouwen

Datum besluit: 12 april 2021


Het College van Gedeputeerde Staten heeft besloten om op 22 april a.s. de Intentieverklaring Koeling Gebouwen te ondertekenen tijdens het digitale festival “De Gezonde Stad”. De provincie ondersteunt daarmee de inzet van het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) om te stimuleren dat bestaande standaarden die worden gebruikt bij ontwerp, bouw, inrichting en installaties van gebouwen en hun omgeving, worden aangepast aan het steeds warmer wordende klimaat. Door behoefte aan en mogelijkheden voor koeling beter mee te nemen in standaarden, worden gebouwen beter bestand tegen hittestress.

Type besluit: GS-vergadering