Portefeuilleverdeling na wijziging samenstelling College Gedeputeerde Staten april 2021

Datum besluit: 12 april 2021


Bij het aantreden van het College van Gedeputeerde Staten in 2019 is de portefeuilleverdeling (inclusief 2e portefeuillehouders) vastgesteld. Op 7 april 2021 is de heer Meindert Stolk door Provinciale Staten benoemd tot gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Hij neemt de portefeuille van mevrouw Adri Bom-Lemstra over. Zij vertrekt uit het college van Gedeputeerde Staten. De portefeuilleverdeling wordt daarom gewijzigd. Het college heeft besloten de gewijzigde portefeuilleverdeling vast te stellen.

Type besluit: GS-vergadering