Beantwoording statenvragen 3740 PVV - Duidelijkheid inzake ICT-systemen

Datum besluit: 20 april 2021


Gedeputeerde Staten (GS) hebben de beantwoording van de statenvragen met betrekking tot “Duidelijkheid inzake ICT-systemen” vastgesteld. De statenvragen zijn gesteld naar aanleiding van een bericht in het Noordhollands Dagblad over verouderde ICT-systemen die BIJ12 beheert voor de gezamenlijke provincies. GS vinden het belangrijk dat de informatiebeveiliging van de door BIJ12 beheerde systemen goed in orde wordt gebracht.

Type besluit: GS-vergadering