Bezwaar tegen de beslissing van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat over de verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen ‘Utrecht’

Datum besluit: 20 april 2021


De provincie Zuid-Holland maakt bezwaar tegen het besluit van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat om de opsporingsvergunning koolwaterstoffen (gas, olie) Utrecht te verlengen tot eind 2025. Ze maakt bezwaar omdat het opsporingsgebied een deel van Zuid-Holland beslaat waar het grondwater is beschermd ten behoeve van de drinkwaterwinning. Hoewel een opsporingsvergunning het mijnbouwbedrijf nog niet het recht geeft om in het gebied te boren (daarvoor is een vervolgvergunning nodig), vindt de provincie het uit communicatief oogpunt naar het mijnbouwbedrijf en omwonenden toe belangrijk om het grondwaterbeschermingsgebied uit te zonderen van het opsporingsgebied.

Type besluit: GS-vergadering