Handreiking financiële participatie

Datum besluit: 20 april 2021


De handreiking laat aan de hand van een aantal praktische voorbeelden zien hoe gemeenten en energiecoöperaties meer lokaal eigendom van hernieuwbare energie kunnen realiseren. Ook wordt onderzocht wat financiële participatie en lokaal eigendom inhouden. Het benodigde beleid, beschikbare instrumenten en alle acties van de voorbereidings- tot realisatiefase worden beschreven. Het document biedt daarmee een concreet handelingsperspectief op weg naar de afspraken uit het klimaatakkoord.

Type besluit: GS-vergadering