Inclusieve energietransitie Zuid-Holland 2021 – 2023

Datum besluit: 20 april 2021


“Schone energie voor iedereen” is een van de opgaven uit het coalitieakkoord. Om hieraan mede invulling te geven, heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om een meerjarige aanpak “Naar een inclusieve energietransitie” vast te stellen. De aanpak voorziet in behoeften bij onze partners blijkt uit uitgevoerd onderzoek. Daarnaast bouwt de aanpak voort op de lessen uit de evaluatie van eerdere pilotprojecten. In de aanpak staat centraal dat we via een lerende aanpak in vijf wijken samen met partners interventies plegen, het effect daarvan meten, en bijsturen waar zinvol. Ervaringen uit deze aanpak worden gedeeld met alle gemeenten en partners, onder meer via leerkringen.

Type besluit: GS-vergadering