POP3 openstellingsbesluiten 2021

Datum besluit: 20 april 2021


Gedeputeerde Staten hebben de POP3 subsidieregelingen voor 2021 vastgesteld. In totaal is er € 9.459.000,- aan subsidie beschikbaar voor investeringen in de Krimpenerwaard ten behoeve van de realisatie van het NNN en investeringen in het watersysteem om bij te dragen aan de kaderrichtlijn water.

Tevens hebben Gedeputeerde Staten besloten om € 523.000,- extra subsidie ter beschikking te stellen voor jonge landbouwers die op basis van de openstelling van 2020 een subsidie hebben aangevraagd. Hiermee kunnen 50 jonge landbouwers investeren in de verduurzaming van hun landbouwbedrijf.

Type besluit: GS-vergadering