Uitvoeringsbesluit Slimme Centrale te Delft

Datum besluit: 20 april 2021


De provincie begeleidt verkeersstromen over weg en water en wil de capaciteit van het huidige mobiliteitsnetwerk zo goed mogelijk benutten door onder andere gebruik te maken van afstandsbediening en slim verkeers-, scheepvaart- en incidentmanagement. Provinciale Staten hebben besloten dat gestart mag worden met de bouw van een nieuwe bediencentrale in Delft, waarvan de oplevering is voorzien voor eind 2024 - begin 2025. We noemen dit pand de Slimme Centrale, omdat we vanuit één gebouw alle verkeersstromen op weg en water veilig en vlot bedienen, storingen en incidenten afhandelen, nieuwe systemen kunnen ontwikkelen en testen én bedienaren kunnen trainen. Het nieuwe gebouw is energieneutraal en duurzaam en draagt eraan bij dat de provincie klaar staat voor de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven rondom bereikbaarheid en mobiliteit. Net als in de andere centrales zal de provincie in de Slimme Centrale 24 uur per dag invulling geven aan haar wettelijke taak als (vaar)wegbeheerder.

Type besluit: GS-vergadering