Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2020

Datum besluit: 20 april 2021


De Voortgangsrapportage Infrastructuurprojecten 2020 geeft inzicht in de ontwikkeling van de projecten uit het onderdeel ‘Aanleg van nieuwe infrastructuur en verbetering van bestaande infrastructuur’ van het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, met een netto provinciale bijdrage van minimaal € 1 miljoen euro, over het afgelopen jaar. In 2020 is bij de meeste projecten goede voortgang geboekt conform de geldende projectplanningen en binnen de afgesproken projectbudgetten.

Type besluit: GS-vergadering