Beantwoording Statenvragen 3733 van D66 over plasticgranulaat in wandelpaden

Datum besluit: 6 april 2021


Op 1 maart 2021 heeft D66 Statenvragen gesteld over het gebruik van plasticgranulaat door Staatsbosbeheer bij de aanleg van wandelpaden. In de beantwoording van deze vragen is ingegaan op het gebruik van plasticgranulaat, ook wel menggranulaat genoemd, bij de aanleg van paden en wegen. In de beantwoording is aangegeven dat menggranulaat overal in Nederland als gecertificeerde bouwstof wordt gebruikt bij de fundering van paden en wegen. Aangegeven is dat er geen aanleiding is om de wettelijk vastgelegde normen voor menggranulaat te verscherpen.

Type besluit: GS-vergadering