Beantwoording Statenvragen 3739 PvdD - Vervolgvragen vragen vervoer uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren

Datum besluit: 6 april 2021


De PvdD heeft vervolgvragen gesteld over het vervoeren en uit het lijden verlossen van gewonde wilde dieren en Gedeputeerde Staten hebben deze vragen beantwoord. De vragen gaan over het vervoer van gewonde dieren met de dierenambulance en de verzekering van jachtaktehouders die gewonde dieren uit het lijden verlossen. Zie ook de beantwoording van de eerdere vragen: https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/27201/beantwoording_statenvragen_3728_pvdd_vervoer_en_uit_het_lijden_verlossen_van_gewonde_wilde_dieren.pdf

Type besluit: GS-vergadering