Overzicht 6 april 2021 actualiteit n.a.v. ontwikkelingen coronavirus

Datum besluit: 6 april 2021


Het bijgevoegde overzicht is een geactualiseerde versie van het overzicht van maatregelen waarmee Gedeputeerde Staten bij willen dragen aan het opvangen van de maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis. De maatregelen 1 tot en met 36 uit dit overzicht hebben we eerder met de Provinciale Staten gedeeld. De maatregelen 37 tot en met 39 zijn besluiten die sinds het begin van 2021 zijn genomen en waarover we de Provinciale Staten via de informatievoorziening op de specifieke beleidsterreinen al hebben geïnformeerd.

Type besluit: GS-vergadering