Reactie op email m.b.t. handhaving paardenlandjes en moestuintjes in de Duin- en Bollenstreek

Datum besluit: 6 april 2021


Door de Stichting Waarom Weg i.o. is een email gestuurd over de handhaving van paardenlandjes en moestuintjes in Duin- en Bollenstreek en wordt het beleid ten aanzien van de greenport Duin- en Bollenstreek ter discussie gesteld. In reactie op deze mail geeft het college aan dat het primaat voor de handhaving ligt bij de gemeente. De provincie heeft geen rol bij deze gemeentelijke handhavingstrajecten. Tevens laat het college weten dat het provinciale beleid ten aanzien van de gewenste greenport ontwikkeling in de Duin- en Bollenstreek op dit moment niet ter discussie staat.

Type besluit: GS-vergadering